Klachten en complimenten

Klachten

Indien u klachten heeft over de huisartsenpost en/of uw behandeling op de huisartsenpost kunt u het volgende doen:

Bespreek de klacht direct met de huisarts of medewerker van de huisartsenpost. Lukt dit niet?

Dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alle klachten die, zowel telefonisch als schriftelijk, bij de klachtenfunctionaris binnenkomen, kunnen in behandeling worden genomen. In dit traject wordt geen oordeel uitgesproken of uw klacht al dan niet terecht is.

Contactgegevens van de klachtenfunctionaris:

Telefoon: 043 387 42 04 (ma t/m do tussen 10 en 12 uur)

Postadres: Stichting Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 126
6200 WC Maastricht

E-mail: info@hapmaastricht.nl

Als het bemiddelingstraject met de klachtenfunctionaris niet is geslaagd, kunt u besluiten de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Voor meer informatie zie: www.skge.nl/patienten

Indien u een klacht heeft over de gezondheidszorg kunt u voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij EIKpunt:

  • Telefoon: 046 420 80 79 of 0900 243 70 70
  • E-mail:    EIKpunt@huisvoordezorg.nl
  • Website: www.huisvoordezorg.nl                                  

Complimenten

Indien uw complimenten heeft voor de huisartsenpost en/of uw behandeling op de huisartsenpost dan horen wij dat graag. U kunt ons een e-mail sturen of bellen.

E-mail: info@hapmaastricht.nl
Telefoon: 043-387 75 38 (secretariaat Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland)