Veel gestelde vragen

Indien u het antwoord op uw vraag hieronder niet kunt vinden, dan kunt u mailen naar info@hapmaastricht.nl  of tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland via 043-387 75 38.

Algemeen

Wat is de Stichting Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland?

De SHMH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen van de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul dat voorziet in spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden: iedere dag tussen 17.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's morgens; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen.

Kan ik zomaar naar de huisartsenpost?

Nee. Het is voor uzelf en voor de organisatie van belang om eerst te bellen naar de huisartsenpost en uw klacht voor te leggen aan de doktersassistente die u aan de lijn krijgt. Samen met u wordt bekeken of er een eventuele afspraak voor een consult of een visite gemaakt wordt. Het telefoonnummer van de huisartsenpost Maastricht & Heuvelland is: 043-387 77 77.

Met welke problemen kan ik niet terecht bij de huisartsenpost?

Hinderlijke maar niet spoedeisende klachten kunnen wachten tot het eerstvolgende normale spreekuur in uw huisartsenpraktijk. Herhalingsrecepten worden alleen uitgeschreven voor zeer noodzakelijke medicijnen en alleen voor een korte periode. Het is niet de bedoeling om de huisartsenpost te raadplegen voor een second opinion of als u op werkdagen geen tijd heeft om uw eigen huisarts te bezoeken.

Ik ben in de buurt op vakantie of bezoek en heb met spoed een huisarts nodig buiten kantooruren. Kan ik dan bellen?

Natuurlijk kunt u bellen. Indien uw huisarts niet is aangesloten bij de huisartsenpost, kunt u voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden terecht bij de huisartsenpost Maastricht & Heuvelland. Indien u de huisartsenpost bezoekt voor een consult dient u direct elektronisch (pin) of contant te betalen. U ontvangt hiervan een kwitantie. Bij een telefonisch consult krijgt u een factuur thuisgestuurd. De kosten kunt u vervolgens zelf bij uw verzekeraar declareren.

Waarom moet ik mij identificeren bij een bezoek aan de huisartsenpost?

Indentificatie is wettelijk verplicht zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg Daarnaast kunnen door identificatie de juiste gegevens t.b.v. de declaratie worden geregistreerd. Breng daarom altijd uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN en uw verzekeringspas mee naar de huisartsenpost.

Kosten

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?

De huidige tarieven staan vermeld onder het kopje Tarieven. Deze tarieven gelden, zowel 's avonds, 's nachts als in het weekend en zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).

Ik heb alleen met de doktersassistente gesproken en ontvang toch een rekening. Hoe zit dat?

Wanneer u contact opneemt met de huisartsenpost en u krijgt telefonisch een medisch advies dan ontvangt u of uw zorgverzekeraar altijd een rekening. Ook als u uitsluitend contact heeft gehad met de doktersassistente en zij u een medisch advies heeft verstrekt krijgt u een rekening. De doktersassistente is getraind in het zelfstandig afhandelen van een aantal klachten. Zij doet dit onder verantwoordelijkheid van de aanwezige huisarts. Het medisch advies van een doktersassistente wordt achteraf altijd beoordeeld door een huisarts.

Hoe kan het dat ik toch een rekening krijg terwijl ik niet naar de geplande afspraak ben gegaan?

Indien u niet verschijnt op een afspraak die voor u ingepland was, krijgt u een rekening voor een telefonisch consult.

Medicijnen

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de huisartsenpost een herhaalrecept krijgen?

Alleen in dringende gevallen komt u in aanmerking voor een herhaalrecept. U krijgt dan nooit meer medicijnen op een recept dan nodig zijn tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen worden nooit via de huisartsenpost verstrekt.

De huisarts van de post schrijft medicijnen voor. Hoe kom ik daaraan midden in de nacht?

Zie 5 Apotheek.

Weet de huisarts van de huisartsenpost welke medicijnen ik gebruik?

Nee, daarom is het belangrijk dat ik een actueel overzicht van de medicijnen die ik gebruik meeneem. (Dit overzicht kan verkregen worden bij de eigen apotheek).

Medische gegevens

Hebben de huisartsen inzage in mijn medische gegevens?

Dit is thans nog niet mogelijk bij de huisartsenpost Maastricht & Heuvelland. Probeert u daarom de vragen die de doktersassistente en de huisarts u stelt zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden.

Bij bepaalde spoedgevallen is vanwege de kwaliteit en de snelheid van medisch handelen inzage in het medische dossier wenselijk, daarom wordt er op dit moment gewerkt aan het mogelijk maken van uitwisseling van elektronische patiëntengegevens. Dit is een stap in de ontwikkeling van het EPD (elektronisch patiëntendossier).

De doktersassistente of de huisarts vragen altijd of de patiënt medicijnen gebruikt en eventueel allergisch is voor bepaalde medicijnen. Wanneer sprake is van een bijzondere situatie bij een patiënt en de huisarts verwacht dat de patiënt een beroep zal doen op de huisartsenpost, dan geeft de eigen huisarts relevante medische gegevens aan de huisartsendienst door.

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd als ik contact heb gehad met de huisartsenpost?

Ja, de volgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost.

Wat gebeurt er met de gegevens die voor Nivel worden verzameld?

Onze huisartsenpost doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Telefoongesprekken

Neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op en mag dit?

Ja. Alle gesprekken van mensen die bellen met de huisartsen worden automatisch opgenomen en conform de wettelijke richtlijn gedurende 15 jaar bewaard in een beveiligde omgeving. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat door de doktersassistente de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de doktersassistente of de huisarts wordt verbroken. 

Aan dit opnemen is zowel wettelijk als intern bij de huisartsenpost een aantal strikte regels gekoppeld. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen de huisartsenpost gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol.

Waarom worden telefoongesprekken opgenomen?

Alle gesprekken worden opgenomen om:

  • te voorkomen dat in latere procedures, bijvoorbeeld bij een klacht of een verschil van mening over een gegeven advies, misverstanden ontstaan over de juiste gang van zaken,
  • gesprekken tussen patiënt en assistente te kunnen evalueren tussen assistente en verantwoordelijke arts in het kader van de kwaliteitsbewaking,
  • door het opnemen van gesprekken zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van de telefonische communicatie te controleren en zo nodig te verbeteren,
  • bij eventuele klachten van patiënten kan het gesprek worden gebruikt als informatiebron.

Visite door de dienstdoende huisarts

Ik heb geen vervoer, kan de huisarts naar mij komen?

Nee. Het hebben van geen vervoer is geen reden om de dienstdoende spoedarts te sturen. Patiënten moeten zelf voor vervoer zorgen. Alleen wanneer vervoer om medische redenen niet mogelijk is, komt de dienstdoende huisarts aan huis.

Zijn er tijdsgrenzen waarbinnen de visitearts bij een patiënt moet zijn?

Dat hangt er van af hoe de toestand van de patiënt wordt ingeschat. Is er sprake van een echt spoedeisende melding - loopt bijvoorbeeld het leven van de patiënt gevaar of kan zo'n situatie ontstaan - dan wordt de regel gehanteerd dat binnen 15 minuten deskundige medische hulp aanwezig moet zijn. Dat kan de dienstdoende huisarts van de huisartsenpost of een ambulance zijn. Is de toestand van de patiënt minder ernstig, dan probeert de dienstdoende huisarts zo vlug mogelijk bij de patiënt te zijn. Spoedgevallen gaan uiteraard voor minder urgente visites. Net als bij uw eigen huisarts.

Wat is de rol van de chauffeur van de huisarts?

Als u om medische redenen niet vervoerd kunt worden naar de huisartsenpost, komt een huisarts u aan huis bezoeken. De huisarts wordt gebracht door een chauffeur die ook medische assistentie kan verlenen. De chauffeur heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De chauffeur zorgt bijvoorbeeld - in opdracht van de huisarts - voor het aanreiken van instrumenten of het bedienen van apparatuur waarmee de huisarts werkt.

Hoe komt de huisarts zo snel mogelijk op het juiste adres?

De chauffeurs van de dienstdoende huisarts hebben een grote kennis van de regio. Bovendien zijn de auto's voorzien van een navigatiesysteem dat de weg wijst.

Wanneer mag de huisarts rijden met zwaailicht en sirene?

De chauffeurs van de dienstdoende huisarts mogen gebruik maken van zwaailicht en sirene als er sprake is van een spoedrit bij een levensbedreigende situatie. Dit betekent een rit waarbij de huisarts zo snel mogelijk bij een patiënt moet zijn. In principe wordt dan net als voor ambulances een tijd van 15 minuten gehanteerd.