Werkwijze

Aan de telefoon

Als u belt krijgt u een doktersassistente aan de lijn die u een aantal vragen gaat stellen. Zij vraagt naar uw persoonlijke gegevens (zie onder 2 Bellen) en de aard van uw klachten.

Aan de hand van dit gesprek bepaalt de doktersassistente of

  • u wordt doorverwezen naar het spreekuur van uw eigen huisarts,
  • u een zelfzorgadvies krijgt van de doktersassistente of van de dienstdoende huisarts,
  • u wordt gevraagd om naar de huisartsenpost te komen voor een consult,
  • er een huisarts naar u thuis komt.

In het belang van optimale patiëntenzorg worden alle telefoongesprekken met patiënten opgenomen en worden adviezen binnen het uur door een arts beoordeeld.

Op de huisartsenpost

Indien u een afspraak hebt om naar de huisartsenpost te komen zorgt u dat u op het afgesproken tijdstip aanwezig bent. Neem altijd mee: uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN, uw verzekeringspasje en een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. U meldt zich aan de balie met uw persoonlijke gegevens, zodat de balieassistente weet dat u er bent. U kunt dan plaatsnemen in de wachtkamer. De wachttijden kunnen variëren, omdat spoedgevallen voorrang krijgen.

Als u aan de beurt bent verzoekt de dienstdoende huisarts u mee te komen naar een spreekkamer. De huisarts onderzoekt u en zal u medisch advies geven en/of behandelen en/of doorverwijzen voor verder onderzoek. In dit geval wordt u gevraagd om de uitslagen van de onderzoeken af te wachten. Aan de hand van de uitslagen zal de arts bepalen welke verdere behandelingen er nodig zijn. Indien er medicijnen worden voorgeschreven kunt u die bij de dienstdoende apotheek gaan ophalen (zie ook onder 5 Apotheek).

Na uw bezoek aan de huisartsenpost

Uw eigen huisarts krijgt via een computersysteem de gegevens en uitkomsten van uw consult op de huisartsenpost, zodat uw huisarts volledig geïnformeerd is over uw gezondheidstoestand en hier rekening mee kan houden bij een eventueel volgend consult.

De huisarts komt bij u thuis voor een visite
Om de huisarts zo goed mogelijk te informeren tijdens een visite is het van belang dat een actueel overzicht van uw medicatie klaar ligt.