Wij doen mee aan wetenschappelijk onderzoek

Onze huisartsenpost doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Met onze deelname dragen wij bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

Het onderzoek wordt gedaan met gegevens uit ons computersysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten bij de balie. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie?

Bel helpdesk NIVEL Zorgregistraties 030-272 9814 of kijk op https://www.nivel.nl/nl/NZR/zorgregistraties-eerstelijn.