sluiten

Advies m.b.t. het coronavirus in het belang van uzelf en van uw omgeving

Aarzel niet om bij medische zorgvragen ons te bellen, maar kom NIET naar de huisartsenpost of het ziekenhuis. We proberen medische zorgvragen zoveel als mogelijk telefonisch af te handelen. Ook voor alle zorgvragen rondom koorts en/of luchtwegklachten geldt: KOM NIET NAAR DE HUISARTSENPOST OF HET ZIEKENHUIS, maar bel ons. Twijfel over wanneer u moet bellen? Kijk op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus.

Heeft u geen gezondheidsklachten, maar wel vragen over het coronavirus? Neem contact op met de landelijke Corona informatielijn: 0800-1351 of raadpleeg https://www.pharos.nl/coronavirus/

Actueel

 

Huisartsenpost en Envida werken nauw samen voor ouderen met hulpvraag

Vanaf begin juni 2019 zijn medewerkers van Envida Wijkzorg, verantwoordelijk voor de acute nachtzorg voor ouderen, gestationeerd op onze huisartsenpost. Door de diensten van beide zorgverleners in de nacht onder één dak samen te brengen is snelle, onderlinge afstemming mogelijk en zullen meer kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

In de praktijk werkt het zo: in het callcenter van de huisartsenpost komen hulpvragen voor beide zorgverleners binnen. Indien nodig hebben medewerkers van Envida en de huisartsenpost onderling overleg over de aanpak en afhandeling van de hulpvraag. Deze werkwijze zorgt voor een meer efficiënte zorgaanpak, voorkomt onnodige opname in het ziekenhuis en maakt het uitwisselen van kennis en kunde tussen beide partijen mogelijk. Indien de situatie dat vereist kan de hulpverlening opgeschaald worden en worden verwezen naar het ziekenhuis.

Deze intensieve samenwerking tussen huisartsenpost en wijkzorg komt nog niet veel voor in Nederland en speelt in op de toename van zorgvragen van ouderen en het streven om ouderen zo lang mogelijk optimale medische zorg op maat in de thuissituatie te leveren. Het is de verwachting dat deze samenwerking grote winst gaat opleveren voor de zorgverlening aan ouderen in de regio. 

Onderzoek agressie op de huisartsenpost

Wij hebben in 2019 meegewerkt aan een onderzoek naar agressie op de huisartsenpost. Gewelddadig gedrag komt gelukkig niet dagelijks voor, maar we zien een toename in het aantal dwingende en veeleisende patiënten. In dit artikel in Trouw leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek en over de impact die agressie heeft op de zorgverleners:
https://www.trouw.nl/verdieping/witteboordenagressie-aan-de-balie-van-de-huisartsenpost~bce4322d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Uitslag enquête patiënttevredenheid:

 

Tevreden over dienstverlening; behalve over de wachttijden

In december 2018 zijn gedurende drie weken patiënten van de huisartsenpost geënquêteerd om een beter beeld te krijgen van de mate van tevredenheid over de geboden dienstverlening. De respons was 75 %. Dank daarvoor! Behalve antwoorden op de gestelde vragen, gaven velen waardevolle tips en opmerkingen. Onderstaand een samenvatting van de uitslag.

  • Toegankelijkheid van de huisartsenpost: 96,8 % is tevreden. Verbeterpunten i.v.m. rolstoelgebruik: de te diepe regengoot op de parkeerplaats en de breedte van sommige deuren.
  • Vriendelijkheid aan de centrale ontvangstbalie en de balie van de huisartsenpost: 98,6 % is tevreden. Geen verbeterpunten.
  • Mate van privacy bij de balie van de huisartsenpost: 96,7 % is tevreden. Verbeterpunt: de gehorigheid op sommige plekken.
  • De informatievoorziening aan de balie van de huisartsenpost: 98,2 % is tevreden. Geen verbeterpunten.
  • De informatieverstrekking over de voorziene wachttijd: 44,9 % is tevreden. Verbeterpunten: juiste aanduiding van de mogelijke wachttijd en verkorting van de wachttijd.

De wachttijden

De uitslag van deze enquête laat zien dat patiënten over bijna alle onderzochte aspecten (zeer) tevreden zijn. Daarnaast geven ze aan graag informatie te krijgen over de voorziene wachttijd en überhaupt niet te lang te willen wachten. Voor onze organisatie is dit heel herkenbaar: omdat we spoedzorg bieden is wachttijd soms onvermijdelijk. Dit ligt aan de ernst van de klachten van de patiënten die binnenkomen en het aantal patiënten dat op hetzelfde moment door de huisartsen gezien of teruggebeld moet worden. We proberen de wachttijd altijd zo kort mogelijk te houden en doen elke dag opnieuw ons uiterste best om goede zorg te bieden. Daar hoort informatie over de wachttijd bij. Daarom zullen de balie-assistenten de patiënten hierover nog beter gaan informeren.

Reacties van patiënten

‘Nieuwe situatie sterk verbeterd’. 'Vlot, snel en correct, ook de telefoniste’. ‘Ik kon horen wat er achter de deur werd gezegd’. ‘Afgelopen maand meerdere malen de huisartsenpost bezocht, altijd vriendelijke medewerkers aan de balie’. ‘Geen informatie over de voorziene wachttijd’.  ‘We waren zo aan de beurt.’  ‘De wachttijden zijn langer dan verwacht’.

welkom op onze website

Moeite met lezen?
Gebruik de Lees Voor-knop in de blauwe balk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK