Actueel

 

Vragen of ideeën over onze spoedeisende huisartsenzorg? Deel ze met de Cliëntenraad!

Om zo goed mogelijk onze taak als huisartsenpost te vervullen is inbreng van cliënten van wezenlijk belang. Onze cliëntenraad, bestaande uit vijf inwoners van de regio, helpt ons daarbij door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over tal van niet-medische onderwerpen, zoals

 • kwaliteit van dienstverlening
 • wachttijden
 • communicatie met inwoners
 • communicatie met patiënten
 • klachtenregeling.

De cliëntenraad verneemt graag ook uw ideeën en feedback over deze en andere onderwerpen. Wilt u meer weten of iets met ons delen?
Kijk op Clientenraad voor informatie en een contactformulier.

Hybride dienstauto's

Voor het rijden van visites maken we gebruik van het gespecialiseerde vervoersbedrijf Broeder de Vries. De hybride dienstauto’s zijn voorzien van technische hulpmiddelen t.b.v. chauffeur en dienstdoende huisarts. Twee enthousiaste jongeren hebben de auto’s in beeld gebracht. Klik hier voor informatie over Broeder de Vries en een filmpje waarin de hybride dienstauto's te zien zijn.

Cliëntenraad in oprichting

Binnenkort start de nieuwe Cliëntenraad van de Stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland haar werkzaamheden. De raad draagt zorg voor medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten van de Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland. Door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan directie en bestuur van de Stichting vervult zij een essentiële rol in het continue en dynamische proces van de acute huisartsenzorg. Over het werk van de Cliëntenraad zal via verschillende informatiekanalen, zoals deze website, worden bericht.

Beeldbellen als extra hulpmiddel bij triage

Als u ons belt stellen wij een aantal vragen om uit te zoeken hoeveel spoed uw klacht heeft. Dit noemen we triage. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij uitwendig letsel, kan het handig zijn als de triagist beeld heeft van het letsel of van de situatie waarin u zich bevindt. Daarom is het sinds kort mogelijk om tijdens het telefoongesprek beeldcontact te hebben. Hiervoor is een smartphone of een tablet met camerafunctie nodig. De beeldverbinding tussen u en de triagist wordt dan op eenvoudige wijze tot stand gebracht. Indien nodig kan de triagist de arts van dienst vragen om mee te kijken. Het gebruik van beeldbellen geeft zo extra mogelijkheden om u te voorzien van een goed behandeladvies en het kan een bezoek aan de huisartsenpost voorkomen.

Voor beeldbellen wordt een consult op afstand in rekening gebracht. Zie voor het tarief: https://hapmaastricht.nl/nl/tarieven

Let op: oplichting via de telefoon!

Op dit moment worden via een 06-nummer mensen gebeld door iemand die zegt dat hij van de administratie van onze huisartsenpost is. Er wordt naar uw BSN-nummer gevraagd. Ga hier nooit op in! Wij bellen u niet met een 06-nummer en wij vragen alleen uw BSN-nummer als u zelf contact opneemt met de huisartsenpost.

Tarief consult op afstand

De coronacrisis heeft gevolgen voor de manier waarop we spoedeisende huisartsenzorg bieden. Het afgelopen jaar hebben we steeds meer zorg op afstand kunnen verlenen. Een consult op afstand is met tussenkomst van een huisarts en vindt telefonisch plaats. Digitalisering van zorg maakt dit mogelijk. Denk aan het sturen van een foto, het beoordelen ervan door de huisarts en vervolgens het krijgen van een behandeladvies. Het kan ook zijn dat u via beeldbellen contact heeft. Er hoeft niet altijd fysiek contact met de huisarts te zijn. Voor dit ‘consult op afstand’ wordt dan ook hetzelfde tarief gehanteerd als voor een consult op de huisartsenpost.

Per 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven:
Triageconsult                           € 35,-
Consult op huisartsenpost € 112,24
Consult op afstand                € 112,24
Visite thuis door huisarts    € 168,37

 

Veilige zorg

Hoe houden wij onze zorg veilig?
Om onze zorgverlening voor u en onze medewerkers veilig te laten verlopen graag uw aandacht voor onderstaande veiligheidsmaatregelen en gedragsregels.

Als u de huisartsenpost belt

 • Bel ons alleen bij spoed en kom niet naar de huisartsenpost zonder afspraak.
 • Bent u getest door de GGD en/of in quarantaine? Meld dit aan de doktersassistent als u belt.
 • In overleg met de doktersassistent kunt u een foto van uw aandoening sturen. De huisarts beoordeelt op basis van deze foto de nodige vervolgstappen.
 • In sommige gevallen is videobellen met de huisarts mogelijk. De doktersassistent regelt dit.

Als u de huisartsenpost bezoekt

 • Wij vragen u dringend om bij bezoek aan de huisartsenpost een niet-medisch mondmasker te dragen. Dit geldt voor personen vanaf 13 jaar.
 • Kom op het afgesproken tijdstip naar de huisartsenpost en niet te vroeg. Er is een beperkt aantal zitplaatsen in onze wachtkamer.
 • Kom indien mogelijk alleen naar de huisartsenpost, vraag eventueel uw begeleider om in de auto te wachten. Er is een beperkt aantal zitplaatsen in onze wachtkamer.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst op de huisartsenpost.
 • Patiënten met Covid-19 klachten worden gescheiden gehouden van mensen zonder dergelijke klachten.
 • In de huisartsenpost wordt de anderhalve meterregel gehanteerd.
 • Op het bureau van de huisarts staat een plexiglasscherm ter bescherming.
 • Indien nodig dragen huisarts en doktersassistent mondkapjes.

Als de huisarts bij u thuis komt

 • Indien nodig dragen huisarts en chauffeur beschermende kleding.

Wilt u weten hoe onze wachtkamer eruit ziet? Klik hier.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Huisartsenpost en Envida werken nauw samen voor ouderen met hulpvraag

Vanaf begin juni 2019 zijn medewerkers van Envida Wijkzorg, verantwoordelijk voor de acute nachtzorg voor ouderen, gestationeerd op onze huisartsenpost. Door de diensten van beide zorgverleners in de nacht onder één dak samen te brengen is snelle, onderlinge afstemming mogelijk en zullen meer kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

In de praktijk werkt het zo: in het callcenter van de huisartsenpost komen hulpvragen voor beide zorgverleners binnen. Indien nodig hebben medewerkers van Envida en de huisartsenpost onderling overleg over de aanpak en afhandeling van de hulpvraag. Deze werkwijze zorgt voor een meer efficiënte zorgaanpak, voorkomt onnodige opname in het ziekenhuis en maakt het uitwisselen van kennis en kunde tussen beide partijen mogelijk. Indien de situatie dat vereist kan de hulpverlening opgeschaald worden en worden verwezen naar het ziekenhuis.

Deze intensieve samenwerking tussen huisartsenpost en wijkzorg komt nog niet veel voor in Nederland en speelt in op de toename van zorgvragen van ouderen en het streven om ouderen zo lang mogelijk optimale medische zorg op maat in de thuissituatie te leveren. Het is de verwachting dat deze samenwerking grote winst gaat opleveren voor de zorgverlening aan ouderen in de regio. 

Onderzoek agressie op de huisartsenpost

Wij hebben in 2019 meegewerkt aan een onderzoek naar agressie op de huisartsenpost. Gewelddadig gedrag komt gelukkig niet dagelijks voor, maar we zien een toename in het aantal dwingende en veeleisende patiënten. In dit artikel in Trouw leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek en over de impact die agressie heeft op de zorgverleners:
https://www.trouw.nl/verdieping/witteboordenagressie-aan-de-balie-van-de-huisartsenpost~bce4322d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Uitslag enquête patiënttevredenheid:

 

Tevreden over dienstverlening; behalve over de wachttijden

In december 2018 zijn gedurende drie weken patiënten van de huisartsenpost geënquêteerd om een beter beeld te krijgen van de mate van tevredenheid over de geboden dienstverlening. De respons was 75 %. Dank daarvoor! Behalve antwoorden op de gestelde vragen, gaven velen waardevolle tips en opmerkingen. Onderstaand een samenvatting van de uitslag.

 • Toegankelijkheid van de huisartsenpost: 96,8 % is tevreden. Verbeterpunten i.v.m. rolstoelgebruik: de te diepe regengoot op de parkeerplaats en de breedte van sommige deuren.
 • Vriendelijkheid aan de centrale ontvangstbalie en de balie van de huisartsenpost: 98,6 % is tevreden. Geen verbeterpunten.
 • Mate van privacy bij de balie van de huisartsenpost: 96,7 % is tevreden. Verbeterpunt: de gehorigheid op sommige plekken.
 • De informatievoorziening aan de balie van de huisartsenpost: 98,2 % is tevreden. Geen verbeterpunten.
 • De informatieverstrekking over de voorziene wachttijd: 44,9 % is tevreden. Verbeterpunten: juiste aanduiding van de mogelijke wachttijd en verkorting van de wachttijd.

De wachttijden

De uitslag van deze enquête laat zien dat patiënten over bijna alle onderzochte aspecten (zeer) tevreden zijn. Daarnaast geven ze aan graag informatie te krijgen over de voorziene wachttijd en überhaupt niet te lang te willen wachten. Voor onze organisatie is dit heel herkenbaar: omdat we spoedzorg bieden is wachttijd soms onvermijdelijk. Dit ligt aan de ernst van de klachten van de patiënten die binnenkomen en het aantal patiënten dat op hetzelfde moment door de huisartsen gezien of teruggebeld moet worden. We proberen de wachttijd altijd zo kort mogelijk te houden en doen elke dag opnieuw ons uiterste best om goede zorg te bieden. Daar hoort informatie over de wachttijd bij. Daarom zullen de balie-assistenten de patiënten hierover nog beter gaan informeren.

Reacties van patiënten

‘Nieuwe situatie sterk verbeterd’. 'Vlot, snel en correct, ook de telefoniste’. ‘Ik kon horen wat er achter de deur werd gezegd’. ‘Afgelopen maand meerdere malen de huisartsenpost bezocht, altijd vriendelijke medewerkers aan de balie’. ‘Geen informatie over de voorziene wachttijd’.  ‘We waren zo aan de beurt.’  ‘De wachttijden zijn langer dan verwacht’.

welkom op onze website

Moeite met lezen?
Gebruik de Lees Voor-knop in de blauwe balk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK