For students: please call us only in case of emergency. Otherwise go to your own general practitioner during office hours. You don’t have one? Find one here.

Inhoudsopgave

Organisatie icon OrganisatieInhoudsopgave  

terug naar home

Beleid

Als professionele huisartsenorganisatie willen wij kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en veilige spoedeisende huisartsenzorg bieden, waarbij de patiënt centraal staat en alle zorgprofessionals op verantwoorde wijze hun werk prettig kunnen doen. We werken continu aan het optimaliseren van de zorgverlening aan patiënten met een efficiënte benutting van middelen. Dit in nauwe samenwerking met andere ketenpartners. Samen zorgen we er voor dat de patiënt veilige zorg krijgt op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgverlener.

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK