For students: please call us only in case of emergency. Otherwise go to your own general practitioner during office hours. You don’t have one? Find one here.

Inhoudsopgave

Organisatie icon OrganisatieInhoudsopgave  

terug naar home

Cijfers

Het in beeld brengen van de huisartsenpost door middel van cijfermatige overzichten geeft in facts & figures zicht op het verloop van de zorgvraag in jaren en het laat de uitkomsten zien van indicatoren die voor huisartsenposten landelijk zijn vastgesteld. Tevens geeft het in grote lijnen zicht op de financiële kant van de organisatie met een korte toelichting. 

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK