samen zorgen
zit in ons dna

Inhoudsopgave

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

Activiteiten 2021

  • Tevredenheidsmetingen: SOH en telefoonarts. Het project SOH en de taken van de huisarts, waaronder de telefoonarts worden geëvalueerd m.b.v. tevredenheidsmetingen en indien nodig bijgesteld.
  • Opleiden doktersassistent tot triagist en (bij)scholen triagisten en huisartsen (telefoonarts) Onderdeel van het scholingsbeleid is het opleiden van doktersassistenten tot triagist en het begeleiden van stagiaires. De taakomschrijving van de telefoonarts vergt specifieke vaardigheden die d.m.v. scholing/Webinar aangeboden worden.
  • Bezetting huisartsen evalueren en eventueel bijstellen: alvorens het rooster voor 2022 wordt opgesteld, zal de bezetting van huisartsen geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Uitgangspunt hierbij is niet méér, maar mogelijk minder diensten of diensturen.
  • Digitale overdracht: de triage wordt verricht door de Hap triagist of de Meldkamer triagist en wordt digitaal ingelezen, ter ondersteuning van het werkproces van de triagist. Vanuit de Hap wordt de verwijsbrief digitaal overgedragen aan de SEH.
  • Zorgcoördinatie op de huisartsenpost tussen huisarts, triagist en wijkverpleegkundige en tussen triagist en thuiszorgcentralist.
  • Zorgcoördinatie tussen triagist huisartsenpost en Meldkamer centralist  In 2021 gaat een programmamanager het project vorm geven. Doel is ook hier om ofwel fysiek ofwel virtueel ervoor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener vorm krijgt.
  • Installatie en inwerken cliëntenraad Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz) is bepaald dat de SHMH een cliëntenraad moet hebben. In 2021 wordt hier op gestructureerde wijze invulling aan gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK