samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

Cultuuromslag door project Anders Werken

Inleiding

De adviezen van onze in 2016 gestarte werkgroep ‘Anders Werken’ hebben een positief  effect gehad op de ervaren werkdruk, wachttijd van patiënten en heeft geleid tot vernieuwde vormen van dienstverlening aan onze patiënten. Een bepalende factor voor dit succes is het onderkennen van het belang van focus op de individuele zorgprofessional en het bevorderen van optimale samenwerking tussen zorgprofessionals, zowel intern als extern. Door gebruik te maken van de kracht van elke zorgprofessional: de kennis en kunde, de vaardigheden en wensen van het individu en door deze te bundelen is het ‘Anders Werken’ mogelijk geworden. Het heeft geleid tot een prettige werksfeer waarin goed en veilig wordt samengewerkt en dat vormt een goede basis om met andere ketenpartners samen te werken. Daarmee heeft het project ‘Anders Werken’ geleid tot een blijvende cultuuromslag binnen onze huisartsenpost en tot verdere optimalisering van de zorgkwaliteit voor onze patiënten.

Werkwijze en concrete maatregelen

Werkprocessen zijn of worden aan de hand van data analyse en ervaringsonderzoeken bekeken en aanpassingen worden voorgesteld. Aan de hand van proeftrajecten worden deze stapsgewijs ingevoerd. Zo is het rouleren tijdens de dienst voor zowel triagisten als huisartsen ingevoerd en zijn de taakomschrijvingen van de huisarts en triagist geëvalueerd en zijn aanbevelingen voorgelegd aan de achterban, waarna de invoering ervan plaatsvond. Kenmerkend voor het werken op onze huisartsenpost is dat iedereen alle taken op verschillende werkplekken moet kunnen uitvoeren. Duale samenwerking tussen de doktersassistent en de huisarts op de behandelkamers werd geïntroduceerd en dit duo, de behandelkamerarts en de behandelkamerassistent (BAS), kreeg een eigen werkagenda. Door aanpassing in de agendatijden gedurende de dag is ruimte gemaakt voor spoedconsulten. Hierdoor verbeterden de wachttijden en met een positief effect op de werkdrukbeleving van huisarts en doktersassistent tot gevolg.

Sinds de Covid-19 uitbraak is er permanent een telefoonarts in het callcenter aanwezig en heeft het sturen van door de patiënt gemaakte foto’s een vlucht genomen. Zowel de triagist als de huisarts ervaren dit als toegevoegde waarde. De telefoonarts functie vereist veel effort van de huisarts en daarom is gevraagd voor meer scholing op dit vlak. Eind 2021 en in 2022 start hiervoor een scholingsprogramma.  

In 2020 werd het beeldbellen voor huisartsen mogelijk gemaakt en in 2021 kunnen ook triagisten m.b.v. het automatiseringssysteem via beeld contact hebben met de patiënt. Uit patiëntenonderzoek blijkt dat men over deze nieuwe werkwijze tevreden is.

Ter ondersteuning van de werklast van huisartsen is in 2020 de spreekuurondersteuner (SOH)  ingevoerd. Een groep van twaalf triagisten kon zich hiervoor inschrijven en doorloopt in 2020-2021 de opleiding. Inmiddels heeft de SOH een eigen spreekuur op bepaalde tijden in het weekend. In de praktijk blijkt dat de SOH per maand ongeveer 100 patiënten behandelt. Het inzetten van SOH’s is als project gestart en evaluatie moet nog plaatsvinden. Onder ons motto ‘Samen zorgen zit in ons DNA’ -dat ook op onze koffiemokken staat- is er regelmatig aandacht voor samen dienst doen. Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat de moppersfeer geheel verdwenen is en het prettig en fijn met elkaar samenwerken voor iedereen hoorbaar en voelbaar is geworden.

Samenwerking tussen verschillende groepen zorgprofessionals in de keten

De nieuwe manier van werken heeft een positief effect gehad op werkdrukbeleving, wachttijd voor patiënten, carrièreperspectief voor doktersassistenten en de wijze waarop de zorgverlening wordt aangeboden. Ook het samenwerken in de keten heeft een impuls gekregen en dankzij ieders bereidheid heeft zijn de volgende vruchtbare samenwerkingsverbanden ontstaan:

  • Het nachtzorgteam, bestaande uit een centralist en twee verzorgenden, van de grootste thuiszorgpartner in onze regio, is gestationeerd op onze huisartsenpost. Alle telefonische hulpvragen voor zowel thuiszorg als huisartsenpost komen op één centrale plek binnen.
  • De gespecialiseerde wijkverpleegkundige heeft een eigen werkplek op de huisartsenpost.
  • Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige is een aantal avonden aanwezig op de huisartsenpost.

Op de werkvloer delen de zorgprofessionals elkaars kennis en kunde en door elkaar letterlijk in de ogen te kijken zorgt deze samenwerking ervoor dat de patiënt snel de juiste zorg door de juiste zorgprofessional krijgt. Een minstens zo belangrijk voordeel is dat deze manier van werken naast begrip voor elkaars werkzaamheden, ook meer werkplezier oplevert. Dit alles leidt tot nog betere zorg door de juiste zorgprofessional.

Zorgcoördinatie in Limburg

Het fysiek samenbrengen van verschillende zorgprofessionals is niet nieuw en wordt in steeds meer regio’s toegepast. In Limburg hebben we de krachten gebundeld en in 2020 heeft Limburg Zorgcoördinatie vanuit het ROAZ het startsein gekregen. Vertegenwoordigers vanuit de acute keten  zitten met regelmaat met elkaar aan tafel en brengen kennis, kunde en ervaring vanuit de regionale samenwerkingsvormen in en ‘ontwerpen’ en stimuleren voor de regio’s in Limburg passende samenwerkingen, zodat de patiënt snel de juiste hulp door de juiste zorgverlener krijgt. Investeringen vinden tot nu toe vanuit de samenwerkende partijen plaats. De coördinatie ligt bij NAZL.

Toekomst

We willen dat alle zorgprofessionals op verantwoorde wijze hun werk goed, veilig en vooral ook prettig kunnen doen. Onze organisatie blijft daarom investeren in manieren om goede, veilige en prettige zorg te bieden en te behouden zodanig dat patiënten en zorgverleners een positief gevoel hebben. De werkgroep Anders Werken blijft in dit voortdurende, dynamische proces een rol spelen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK