samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

Cliënten

Zowel de bijna 180.000 inwoners uit het verzorgingsgebied als passanten kunnen gebruik maken van de huisartsenpost. De maximale reisafstand naar de huisartsenpost overschrijdt de 30 minuten niet. Voorjaar 2018 kreeg de huisartsenpost een eigen plek binnen de muren van het ziekenhuis en vanaf dat moment is ook het landelijke huisartsenpostlogo in gebruik genomen. De website is in 2018 vernieuwd en rekening is gehouden met de leesbaarheid van teksten en daar waar mogelijk zijn plaatjes en filmpjes met uitleg toegevoegd en teksten kunnen worden beluisterd.

De huisartsenpost heeft op dit moment geen cliëntenraad; in het verleden was dit wel het geval. De huisarsenpost zoekt waar nodig op andere manieren naar cliëntvertegenwoordiging. Omdat we het oordeel van patienten over onze dienstverlening erg belangrijk vinden houden we met enige regelmaat enquetes.

Uitslag enquete december 2018

Tevreden over dienstverlening; behalve over de wachttijden

In december 2018 zijn gedurende drie weken patiënten van de huisartsenpost geënquêteerd om een beter beeld te krijgen van de mate van tevredenheid over de geboden dienstverlening. De respons was 75 %. Dank daarvoor! Behalve antwoorden op de gestelde vragen, gaven velen waardevolle tips en opmerkingen. Onderstaand een samenvatting van de uitslag.

  • Toegankelijkheid van de huisartsenpost: 96,8 % is tevreden. Verbeterpunten i.v.m. rolstoelgebruik: de te diepe regengoot op de parkeerplaats en de breedte van sommige deuren.
  • Vriendelijkheid aan de centrale ontvangstbalie en de balie van de huisartsenpost: 98,6 % is tevreden. Geen verbeterpunten.
  • Mate van privacy bij de balie van de huisartsenpost: 96,7 % is tevreden. Verbeterpunt: de gehorigheid op sommige plekken.
  • De informatievoorziening aan de balie van de huisartsenpost: 98,2 % is tevreden. Geen verbeterpunten.
  • De informatieverstrekking over de voorziene wachttijd: 44,9 % is tevreden. Verbeterpunten: juiste aanduiding van de mogelijke wachttijd en verkorting van de wachttijd.

De wachttijden

De uitslag van deze enquête laat zien dat patiënten over bijna alle onderzochte aspecten (zeer) tevreden zijn. Daarnaast geven ze aan graag informatie te krijgen over de voorziene wachttijd en überhaupt niet te lang te willen wachten. Voor onze organisatie is dit heel herkenbaar: omdat we spoedzorg bieden is wachttijd soms onvermijdelijk. Dit ligt aan de ernst van de klachten van de patiënten die binnenkomen en het aantal patiënten dat op hetzelfde moment door de huisartsen gezien of teruggebeld moet worden. We proberen de wachttijd altijd zo kort mogelijk te houden en doen elke dag opnieuw ons uiterste best om goede zorg te bieden. Daar hoort informatie over de wachttijd bij. Daarom zullen de balie-assistenten de patiënten hierover nog beter gaan informeren.

Reacties van patiënten

‘Nieuwe situatie sterk verbeterd’. 'Vlot, snel en correct, ook de telefoniste’. ‘Ik kon horen wat er achter de deur werd gezegd’. ‘Afgelopen maand meerdere malen de huisartsenpost bezocht, altijd vriendelijke medewerkers aan de balie’. ‘Geen informatie over de voorziene wachttijd’.  ‘We waren zo aan de beurt.’  ‘De wachttijden zijn langer dan verwacht’.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK