samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening door Stichting HMH en de daarvoor werkzame zorgverleners. Op landelijk niveau heeft de inspectie overleg met de brancheorganisatie Ineen.

De IGJ wordt door de Stichting HMH op de hoogte gesteld indien zich een calamiteit heeft voorgedaan en wordt de rapportage hierover aangereikt. De Stichting HMH heeft in 2020 een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe inspecteur voor de regio; er is onder meer gesproken over de wijze waarop in onze regio binnen de huisartsenzorg Covid-zorg was vormgegeven. 

Zorgverzekeraar

Op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is in een overeenkomst tussen de Stichting HMH en zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) vastgelegd op welke wijze in de regio kwalitatief goede en continue huisartsenzorg buiten kantooruren wordt geleverd. Conform de overeenkomst vinden jaarlijks kwartaalbesprekingen plaats over de kwaliteit van zorg, de jaarrekening en de begroting van het komende jaar.

NZa

De Stichting HMH heeft een erkenning als zorginstelling en moet zich houden aan de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De beleidsregels zijn via de website van de NZa te raadplegen. De tarieven van de stichting staan op de eigen website en zijn opvraagbaar bij de NZa.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK