samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

GGD Zuid-Limburg

Vanuit het project Limburg Zorgcoördinatie wordt gekeken naar mogelijke vormen van samenwerking met de ketenpartner de meldkamer en de ambulancedienst. Binnen de ambulancezorg worden steeds meer verpleegkundig specialisten opgeleid. Deze worden vanuit de Meldkamer ingezet bij acute hulpvragen. In het kader van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional liggen ook hier kansen voor anders samenwerken.

Concreet heeft dit geleid tot het creëren van een stageplek voor de Ambulancedienst op de huisartsenpost. Tevens krijgt een verpleegkundige van de GGD Zuid-Limburg een werkplek op de huisartsenpost.

Met de GGD Zuid-Limburg (de meldkamer en het ambulancevervoer) en de drie huisartsenposten in Zuid-Limburg zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst is opgenomen wie, wanneer, welke zorg verleent (verantwoordelijkheid), op welke wijze wordt doorverwezen en op welke wijze deze dient plaats te vinden (overdracht). Tweemaal per jaar is regulier overleg met de afdeling acute zorg van de GGD Zuid-Limburg en de afdeling Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Zuid-Limburg. Indien sprake is van een melding of calamiteit vindt onderlinge afstemming plaats.  Er is wederzijds behoefte aan een digitale koppeling tussen de meldkamer en de huisartsenpost om patiëntgegevens uit te wisselen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK