samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

Zorgcoördinatie, samen bereik je meer

Samenwerken krijgt nog meer inhoud door de juiste personen aan de juiste overlegtafel te plaatsen. Aan deze overlegtafels, of liever gezegd ontwerptafels, zijn bij voorkeur alle sectoren vertegenwoordigd. Limburg Zorgcoördinatie is in 2020 gestart en wordt ondersteund vanuit het NAZL; alle sectoren nemen hieraan deel. Eerst wordt in kaart gebracht welke projecten en initiatieven er in Limburg zijn (kennis en ervaring delen) en vervolgens gaat een ontwerpteam aan de slag om regionaal passende zorgcoördinatie-projecten verder vorm te geven. Er wordt tevens gekeken naar landelijke projecten. Zorgcoördinatie draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener.

Zorgcoördinatie in onze regio / vanuit onze Hap vindt of gaat mogelijk plaatsvinden met professionals van de volgende ketenpartners:

  • Centralist van Envida op de Hap
  • Wijkverpleegkundige Envida op de Hap
  • SPV-er Mondriaan op de Hap
  • Stage VS ambulancedienst GGD-Zuid Limburg op de Hap
  • Verpleegkundige Meldkamer GGD Zuid-Limburg

In 2019 is een bijzondere vorm van samenwerking met de verpleeg- en verzorgingshuizensector van start gegaan. Het nachtzorgteam van de grootste thuiszorgpartner Envida is gestationeerd op de huisartsenpost. Alle telefonische hulpvragen van zowel de thuiszorg als de huisartsenpost komen op één centrale plek binnen. Vanuit deze plek wordt gekeken welke hulp nodig is en wie daarvoor wordt ingezet. Zo kan een hulpvraag die binnenkomt bij de zorgcentrale van de thuiszorg of de huisartsenpost worden beoordeeld en kan de juiste zorgverlener worden ingezet. In 2021 krijgt ook de wijkverpleegkundige een plek op de huisartsenpost. Deze manier van samenwerking zorgt er niet alleen voor dat de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener vorm krijgt, het verhoogt het werkplezier en kennis en vaardigheden kunnen worden uitgewisseld.

In 2021 zet de crisisdienst Mondriaan een extra SPV-er in op de Hap gedurende twee doordeweekse avonden per week van 17.00 -22.00 uur. Door fysieke aanwezigheid kan ook hier elkaars kennis en kunde gedeeld worden en wordt de hulpverlening aan de patiënt geoptimaliseerd. De triagist of huisarts kan overleggen met de SPV-er en de hulpvraag van de patiënt zelf afhandelen of de zorg aan de patiënt overdragen aan de SPV-er.

Vanuit het project Limburg Zorgcoördinatie wordt gekeken naar mogelijke vormen van samenwerking met de ketenpartner Meldkamer en Ambulancedienst. Binnen de ambulancezorg worden steeds meer verpleegkundig specialisten opgeleid. Deze worden vanuit de Meldkamer ingezet bij acute hulpvragen. In het kader van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional liggen ook hier kansen voor betere samenwerking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK