samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

Regionaal Overleg Acute Zorg Limburg

De Stichting HMH neemt deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorg Limburg. Het netwerk acute zorg (NAZL) coördineert alle ROAZ bijeenkomsten. Binnen het ROAZ is een zestal focusgroepen actief waarin de acute zorgdisciplines vertegenwoordigd zijn, waaronder huisartsenzorg. Het betreft de focusgroepen psychiatrie, acuut myocardinfarct, CVA, heuptrauma, acute obstetrie en acute interne geneeskunde. Werkafspraken die hieruit voortvloeien worden via de Kwaliteitscommissie verwerkt in onze eigen werkafspraken. Vanuit het bestuurlijk ROAZ is specifiek aandacht voor de beddencapaciteit in de Limburgse ziekenhuizen en de daarmee samenhangende toegenomen drukte op de SEH met soms tijdelijk sluiting ervan. Halverwege 2018 hebben de partners uit de Verpleeg- en Verzorgingshuizensector zich aangesloten bij het strategisch overleg.

Transmuraal Incident/Calamiteiten Melden (TICM)

Ziekenhuizen, ambulancedienst en huisartsenposten in Zuid-Limburg werken sinds 2017 nauw samen om alle relevante informatie rondom calamiteiten en sinds 2018 om ook incidenten in de keten te verzamelen. Deze samenwerking heeft onder leiding van Netwerk Acute Zorg Limburg structuur gekregen en houdt in dat gezamenlijke gesprekken en analyses plaatsvinden en in sommige gevallen een gezamenlijke rapportage t.b.v. de inspectie wordt gedaan. De samenwerkende partijen noemen dit: TICM - Transmuraal Incident/Calamiteiten Melden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK