samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

V&VT-partners

De vergrijzing in Limburg neemt toe. De komende jaren is een toename van 30% te verwachten van het aantal ouderen (65 jaar en ouder) en de daarbij horende multi-problematiek. Kwetsbare ouderen blijven door het ingezette overheidsbeleid langer thuis wonen. Hierdoor zal het aantal kwetsbare ouderen met een acuut zorgprobleem waarvoor een veilig verblijf moet worden gezocht in de avond-, nacht- en weekend (ANW) - uren toenemen.

Envida op de huisartsenpost

In 2019 is een bijzondere vorm van samenwerking met de verpleeg- en verzorgingshuizensector van start gegaan. Het nachtzorgteam van de grootste thuiszorgpartner Envida is gestationeerd op de huisartsenpost. Alle telefonische hulpvragen van zowel de thuiszorg als de huisartsenpost komen op één centrale plek binnen. Vanuit deze plek wordt gekeken welke hulp nodig is en wie daarvoor wordt ingezet. Zo kan een hulpvraag die binnenkomt bij de zorgcentrale van de thuiszorg of de huisartsenpost worden beoordeeld en kan de juiste zorgverlener worden ingezet. In 2021 krijgt ook de wijkverpleegkundige een plek op de huisartsenpost. Deze vorm van samenwerking zorgt er niet alleen voor dat de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener vorm krijgt, het verhoogt het werkplezier en kennis en vaardigheden worden uitgewisseld.

De Schakel voor kwetsbare ouderen met acute zorgvraag

Vanaf maart 2019 in een samenwerkingsverband tussen de regionale huisartsenzorg, het MUMC + en de Verpleeg- en Verzorgingshuizensector (V&VT) een veilig verblijf voor kwetsbare ouderen met een acuut zorgprobleem gerealiseerd in de vorm van een afdeling voor kwetsbare ouderen binnen de muren van het ziekenhuis: de Schakel. Deze afdeling is bedoeld voor patiënten die na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost niet meteen naar huis kunnen, maar ook niet opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis. De zorg op deze afdeling wordt verleend door de professionals van Envida, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici (fysiotherapeut en ergotherapeut).

Tijdens het verblijf in De Schakel (maximaal 72 uur) wordt passende en ondersteunende vervolg zorg geregeld. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke opvang in een verzorgingshuis, passende wijkverpleging of geriatrische revalidatie. Het uiteindelijke doel is dat de patiënt weer terugkeert naar huis.

Meer informatie over De Schakel: https://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/herstel-en-preventie/schakelafdeling-voor-kwetsbare-ouderen

Verder zijn met de V&VT-partners samenwerkingsafspraken gemaakt over de interventie van de huisartsenpost en specifiek over de overdracht van gegevens en infuuszorg.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK