samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

Ziekenhuis-SEH

De huisartsenpost heeft in maart 2018 een nieuwe plek binnen de muren van het ziekenhuis gekregen, direct naast de Acute Opname Afdeling (AOA) en de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. De voorbereiding van de verbouwing heeft 4 jaar gevergd en is voorbereid door een verbouwingscommissie waarin onder meer huisartsen en doktersassistenten zitting hebben gehad. In de nieuwe situatie meldt de patiënt zich aan de ontvangstbalie en gaat vervolgens door naar de balie van de huisartsenpost of naar de balie van de SEH. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de voorgaande inrichting van de ruimten is het realiseren van gescheiden wachtruimten.

In principe worden alle patiënten die zonder telefonische afspraak buiten kantoortijd binnenkomen gezien door de dienstdoende huisarts. Met de SEH zijn afspraken gemaakt over patiënten die wel direct ingeschreven moeten worden bij de SEH.

Huisartsen kunnen gebruik maken van de diagnostische faciliteiten van de afdelingen röntgen en laboratorium van het ziekenhuis. Op de SEH wordt de foto gemaakt en de dienstdoende radioloog beoordeelt de foto. Verder heeft de huisarts de mogelijkheid om een ECG mede te laten beoordelen door de dienstdoende cardioloog.

De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst en er is regulier overleg met de diverse afdelingen van het ziekenhuis waarmee wordt samengewerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK