samen zorgen
zit in ons dna

Inhoudsopgave

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

Strategie 2021-2023

Hoofdthema's 2021-2023

In de ALV van november 2020 zijn onderstaande thema’s vastgesteld en jaarlijks worden de daaruit voortvloeiende activiteiten in samenspraak met huisartsen, cliëntvertegenwoordiging en ketenpartners vastgesteld.

  • Patiënt meer zelf verantwoordelijk maken.
  • Rol van cliëntenraad borgen in de organisatie.
  • Bedrijfsvoering in balans houden; specifieke aandachtspunten zijn personeelsbehoud en bewaken gezonde financiële positie.
  • Ketensamenwerking bevorderen door bijdrage aan zorgcoördinatie: het coachen ofwel begeleiden van de patiënt zodat (snel) juiste zorg door de juiste zorgverlener wordt verleend; bij voorkeur thuis, maar indien nodig elders.

ICT en digitalisering

  • Digitale overdracht binnen de keten van acute zorg; bijdragen aan beschikbaarheid patiënt informatie op elke (acute) plek.
  • Passende E-health toepassingen implementeren na evaluatie (de digitale huisartsenpost, denk aan pre-triage voor patiënten, beeldbellen en chatten).

 Activiteiten 2021

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK