samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Beleid

Hoog-urgente zorg

Het streven is om de patiënt met een U2-getrieerde zorgvraag binnen een uur een afspraak op de huisartsenpost te geven ofwel dat de huisarts binnen een uur aanwezig is op de locatie waar de patiënt verblijft. Het komt voor dat de telefonisch getrieerde U2-zorgvraag achteraf van een lagere urgentie blijkt te zijn.

De projectgroep Anders Werken deed hier onderzoek naar: U2-getrieerde contacten met verschillende ingangsklachten waren correct getrieerd, maar de diagnose van de huisarts bleek in 50% van de gevallen milder te zijn. Het gevoel van huisartsen dat er aan het einde van de dienst van de triagist vaker een U2 werd getrieerd bleek niet te kloppen.

Geconcludeerd is dat U2-getrieerde contacten gedurende de openingstijd van de huisartsenpost op wisselende momenten voorkomen en het aantal U2-getrieerde zorgvragen op jaarbasis stabiel bleef. Dit heeft er wel toe geleid dat in de spreekuurplanning meer rekening wordt gehouden mogelijk U2 zorgvragen. Gedurende de dag wordt hiervoor tijd in de agenda gereserveerd en de tijdsblokken kunnen dagelijks aangepast worden. Dit is afhankelijk van drukte op enig moment. Hierdoor kent het spreekuur een betere doorlooptijd waardoor ook de wachttijd van minder urgente zorg verminderde.

De werkwijze van de triagist werd eveneens aangepast: indien het gaat om een U2-getrieerde klacht die op de huisartsenpost gezien moet worden dan wordt aan de beller gevraagd of het mogelijk is of men direct kan komen, ofwel binnen een uur aanwezig kan zijn.

Voor de U2-getrieerde hulpvraag waarvoor een visite is afgesproken geldt de werkafspraak dat indien de visitearts niet binnen een uur aanwezig kan zijn, de patiënt wordt gebeld. Er wordt dan opnieuw triage gedaan en indien nodig gaat er meteen een huisarts of een ambulance naar toe. Deze aanpassing in de werkwijze van de triagist is enige jaren geleden ingevoerd en wordt jaarlijks getoetst i.v.m. het behouden van het diploma Triagist. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK