samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Overdracht

LSP

In het kader van overdracht van zorg maken 32 huisartspraktijken (60%) gebruik van LSP en deze praktijken hebben tot en met 15 april 2020 ongeveer 63.000 dossiers aangemeld (opt-in gerealiseerd). In onze regio zijn alle apotheken aangesloten op LSP. Kijken we naar de beschikbaarheid van dossiers op de huisartsenpost dan is 35% van de huisartswaarneemdossiers en 70% van de medicatiedossiers opvraagbaar. De huisarts ziet in Topicus Hap, het softwaresysteem van de huisartsenpost, of via het LSP patiëntinformatie beschikbaar is.

Whitebox

Een achttal huisartspraktijken (15%) maakt gemotiveerd geen gebruik van LSP. Om gegevensuitwisseling toch mogelijk te maken heeft de huisartsenpost ingestemd om van januari 2019 tot juni 2021 proef te draaien met het systeem van Whitebox Systems. De Whitebox is een decentraal communicatiesysteem voor de uitwisseling van patiëntgegevens. De huisarts is eigenaar van de Whitebox en via een beveiligde verbinding wordt een koppeling gemaakt met de Hapbox waarvan de huisartsenpost eigenaar is. De dienstdoende huisarts ziet via een tabblad in Topicus Hap of het dossier van de patiënt beschikbaar is. Op 15 april 2020 zijn ruim 12.500 dossiers opvraagbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK