samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Samenwerking in de acute keten

Dienstapotheek

Er is een dienstapotheek met bezorgservice die 24 uur per dag open is. Deze is gevestigd binnen de muren van het ziekenhuis, op loopafstand van de huisartsenpost. De apotheek verzorgt tevens de (beperkte) voorraad medicijnen van de huisartsenpost. Daarnaast zijn er enkele apotheken in Maastricht en het Heuvelland die in de weekenden beperkt open zijn. De patiënt maakt zelf de keuze bij welke apotheek hij of zij de voorgeschreven medicatie wil afhalen.

Broeder de Vries

Voor het rijden van visites door de huisarts maken we sinds 2008 gebruik van het gespecialiseerde vervoersbedrijf Broeder de Vries. Iedere chauffeur draagt zorg voor veilig vervoer van de huisarts en ondersteunt de huisarts bij het huisbezoek. De chauffeurs volgen de afgesproken trainingen op het gebied van medische vaardigheden en rijvaardigheid. In het kader van veiligheid dragen de chauffeurs een portofoon bij zich die gebruikt kan worden in een noodsituatie. Via het C-2000 systeem komt de oproep binnen bij de meldkamer en kan hulp in gang worden gezet. Beide hybride Hap-auto’s zijn voorzien van locators; hiermee kan de auto niet aangestuurd, maar wel gevolgd worden door de meldkamer. De samenwerking met de chauffeurs is waardevol en verloopt goed en zij nemen tevens deel aan reanimatietrainingen met huisartsen en zijn aanwezig bij werkoverleg of teambijeenkomsten.

Bekijk in onderstaand filmpje de hybride dienstauto's van Broeder de Vries:

Topicus Hap

Voor de patiëntenregistratie maakt de organisatie sinds een paar jaar gebruik van het call managementsysteem Topicus Hap. De gecertificeerde leverancier voldoet aan de benodigde veiligheidseisen en deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Gebruikers van Topicus Hap, huisartsen, doktersassistenten en financiële medewerkers hebben via het gebruikersoverleg invloed op de ontwikkeling van het systeem. In het strategisch overleg waaraan alle huisartsenposten die het systeem gebruiken deelnemen worden ontwikkelpunten vastgesteld. De komende jaren ligt de aandacht op koppeling van systemen van de diverse zorgverleners in de acute zorg zodat overdracht van patiëntgegevens veilig kan plaatsvinden.

Huisartsenopleiding

Met de Huisartsopleiding Maastricht van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum en de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH), heeft de Stichting HMH overeenkomsten afgesloten met als doel het scheppen van een optimaal opleidingsklimaat voor toekomstige huisartsen op de huisartsenpost. Het aantal huisartsopleiders in de regio is groeiende. De opleidingscoördinator van de Stichting HMH draagt zorg voor de afstemming tussen de huisartsenpost, de huisartsen in opleiding en de huisartsenopleiders. In de nieuwe huisartsenpost zijn mede op verzoek van huisartsopleiders alle kamers voorzien van een tussendeur om direct overleg mogelijk te maken. Een tweetal spreekkamers wordt uitgerust met video-apparatuur voor het volgen van de AIOS tijdens de dienst.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK