samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Samenwerking

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening door Stichting HMH en de daarvoor werkzame zorgverleners. Op landelijk niveau heeft de inspectie overleg met de brancheorganisatie Ineen. De inspectie heeft in 2017 enige adviezen gegeven over de rapportage naar aanleiding van twee calamiteiten. In juni 2018 heeft IGJ alle huisartsendienstenstructuren gevraagd om een vragenlijst in te vullen met indicatoren.

Zorgverzekeraar

Op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is in een overeenkomst tussen de Stichting HMH en zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) vastgelegd op welke wijze in de regio kwalitatief goede en continue huisartsenzorg buiten kantooruren wordt geleverd. Conform de overeenkomst vinden jaarlijks kwartaalbesprekingen plaats over de kwaliteit van zorg, de jaarrekening en de begroting. In 2018 is de jaarrekening 2017 besproken en is het meerjarenbeleid 2018-2020 toegelicht. In het najaar 2018 vindt de begrotingsbespreking voor 2019 plaats.

NZa

De Stichting HMH heeft een erkenning als zorginstelling en moet zich houden aan de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De beleidsregels zijn via de website van de NZa te raadplegen. De tarieven van de stichting staan op de eigen website en zijn opvraagbaar bij de NZa.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK