samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Samenwerking

GGD Zuid-Limburg

Met de GGD Zuid-Limburg (de meldkamer en het ambulancevervoer) en de drie huisartsenposten in Zuid-Limburg zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst is opgenomen wie, wanneer, welke zorg verleent (verantwoordelijkheid), op welke wijze wordt doorverwezen en op welke wijze deze dient plaats te vinden (overdracht). Tweemaal per jaar is regulier overleg met de afdeling acute zorg van de GGD Zuid-Limburg, de afdeling Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Zuid-Limburg. Indien sprake is van een melding of calamiteit vindt onderlinge afstemming plaats.  Er is wederzijds behoefte aan een digitale koppeling tussen de meldkamer en de huisartsenpost om patiëntgegevens uit te wisselen. Hier wordt in samenspraak met de softwareleverancier Topicus Hap aan gewerkt en verwachte realisatie is eind 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK