samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Samenwerking

Crisisdienst

Op de huisartsenpost is merkbaar dat de zorgvraag van patiënten met acute problemen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg aan het toenemen is. Deze complexe zorgvragen vergen extra tijd van de dienstdoende huisartsen. Indien nodig verwijst de huisarts de patiënt door naar de crisisdienst. Deze verwijzing kost vooral voor de huisarts meer tijd dan nodig is. Dit vergt betere stroomlijning waarvoor naast de huisartsenpost en de crisisdienst ook andere partijen nodig zijn. Een oplossing voor het ervaren knelpunt is nog niet gevonden. Landelijk is deze problematiek bekend en een landelijke aanpak is wenselijk, zodat het probleem ook regionaal kan worden opgelost.

In regulier overleg met de crisisdienst wordt de samenwerking besproken. Vanuit de huisartsenpost neemt de kader-arts GGZ en de voorzitter van de VIM-commissie deel aan dit overleg. Ontwikkelingen in de regio en de toenemende zorgvraag van GGZ-patienten worden nauwgezet gevolgd. Aan de behoefte voor meer expertise onder de triagisten wordt in 2019 in samenspraak met de kaderarts vormgegeven.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK