samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Samenwerking

V&VT-partners

De vergrijzing in Limburg neemt toe. De komende jaren is een toename van 30% te verwachten van het aantal ouderen (65 jaar en ouder) en de daarbij horende multi-problematiek. Kwetsbare ouderen blijven door het ingezette overheidsbeleid langer thuis wonen. Hierdoor zal het aantal kwetsbare ouderen met een acuut zorgprobleem waarvoor een veilig verblijf moet worden gezocht in de avond-, nacht- en weekend (ANW) - uren toenemen.

Daarom is vanaf maart 2019 in een samenwerkingsverband tussen de regionale huisartsenzorg, het MUMC + en de Verpleeg- en Verzorgingshuizensector (V&VT) een veilig verblijf voor kwetsbare ouderen met een acuut zorgprobleem gerealiseerd in de vorm van een afdeling voor kwetsbare ouderen binnen de muren van het ziekenhuis: de Schakel. Deze afdeling is bedoeld voor patiënten die na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost niet meteen naar huis kunnen, maar ook niet opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis. De zorg op deze afdeling wordt verleend door de professionals van Envida, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici (fysiotherapeut en ergotherapeut).

Tijdens het verblijf in De Schakel (maximaal 72 uur) wordt passende en ondersteunende vervolg zorg geregeld. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke opvang in een verzorgingshuis, passende wijkverpleging of geriatrische revalidatie. Het uiteindelijke doel is dat de patiënt weer terugkeert naar huis.

Meer informatie over De Schakel: https://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/herstel-en-preventie/schakelafdeling-voor-kwetsbare-ouderen

Een andere bijzondere vorm van samenwerking is in juni 2019 gestart: de nachtzorg medewerkers van zorgverlener Envida zijn gestationeerd op de Huisartsenpost. De telefonische hulpvragen van zowel Envida als de Huisartsenpost komen op 1 plek binnen. Onderlinge afstemming draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plaats door juiste hulpverlener. Er kan efficiënter worden gewerkt en dat levert winst op voor de zorgverlening aan ouderen in onze regio.

Verder zijn met de V&VT-partners samenwerkingsafspraken gemaakt over de interventie van de huisartsenpost en specifiek over de overdracht van gegevens en infuuszorg.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK