samen zorgen
zit in ons dna

Inhoudsopgave

Organisatie icon Organisatie

terug naar Team

Organogram

Organogram HAP Maastricht

Bestuur

mevrouw E.M.H. Posma, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht met zittingstermijn

de heer C.B. Leerink, voorzitter (2014-2022)
mevrouw R. Doedel, lid (2020-)
de heer M. Klomp, lid (2021-)

Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2020

Huisartsenzorg in de regio

De aangesloten huisartsen zijn verenigd in de Vereniging Regionale Huisartsenzorg (RHZ). De vereniging RHZ kent een bestuur, een ledenraad bestaande uit de voorzitters van huisartsgroepen (Hagro 2.0 kent zes groepen) en een viertal bestuursadviescommissies. De inbreng van huisartsen binnen de stichting op beleidsvormend niveau is geborgd door de bestuursadviescommissie Huisartsenpost (BAC Hap). De leden van de BAC Hap, overwegend(waarnemend) huisarts aangesloten bij de stichting, adviseren het RHZ-bestuur gevraagd en ongevraagd zodanig dat de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg aan patiënten in de avond-, nacht- en weekenden van hoogwaardige kwaliteit is en de 7 x 24 uur huisartsenzorg in de regio gewaarborgd blijft.

Commissies Hap

Binnen de Stichting HMH zijn vier commissies actief, te weten de Kwaliteitscommissie, de commissie Nabespreking Klachten, de commissie Veilig Incident Melden en de Calamiteitencommissie waarin (oud-) huisartsen vertegenwoordigd zijn. Deze commissies hebben met regelmaat bijeenkomsten en verlenen een ondersteunende bijdrage aan het totale kwaliteitsbeleid van de stichting.

Personeelssamenstelling HAP

Leeftijdsopbouw team

De frontoffice medewerkers zijn doktersassistenten en teamleiders. De overige medewerkers vormen samen de backoffice.

Persooneelssamenstelling HAP

 

Ziekteverzuim personeel HAP

Ziekteverzuim Persooneelssamenstelling HAP

Het ziekteverzuim varieert en de fluctuatie door de jaren heen wordt veroorzaakt door langdurig verzuim.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK