samen zorgen
zit in ons dna

Inhoudsopgave

Organisatie icon Organisatie

terug naar Team

Organogram

Organogram HAP Maastricht

Bestuur

mevrouw E.M.H. Posma, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ZIO en de Stichting Huisartsenpost en Heuvelland bestaat uit drie leden en is belast met toezicht houden op en adviseren over de taakuitvoering van beide organisaties. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Arno Timmermans, voorzitter (per 1 januari 2022)
Als huisarts praktiserend in Almere tot 2012. Van 2000 tot 2004 directeur NHG, van 2004 tot 2012 bestuursvoorzitter NHG. Vanaf 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Westfriesgasthuis. Het Westfriesgasthuis fuseerde in 2017 met het Waterlandziekenhuis, momenteel bekend als Dijklander Ziekenhuis. Thans voorzitter van de Raad van Commissarissen SBOH en lid Raad van Toezicht De Hoogstraat Revalidatie.

Ria Doedel, lid (per 1 januari 2020)
Algemeen directeur a.i. van MijnWater per januari 2022. Van 2019 tot heden Interim Manager bij Cresto Interim Management. Van 2007 – 2019 CEO van WML. Thans toezichthouder bij Woonpunt.

Maarten Klomp, lid (per 1 januari 2021)
Huisarts, praktiserend in Eindhoven tot 2020. Van 2008 tot 2018 medisch directeur van zorggroep DOH en van 2014 tot 2021 bestuurslid van InEen. Thans adviseur en toezichthouder in de zorg.

Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2021

Huisartsenzorg in de regio

De aangesloten huisartsen zijn verenigd in de Vereniging Regionale Huisartsenzorg (RHZ). De vereniging RHZ kent een bestuur, een ledenraad bestaande uit de voorzitters van huisartsgroepen (Hagro 2.0 kent zes groepen) en een viertal bestuursadviescommissies. De inbreng van huisartsen binnen de stichting op beleidsvormend niveau is geborgd door de bestuursadviescommissie Huisartsenpost (BAC Hap). De leden van de BAC Hap, overwegend(waarnemend) huisarts aangesloten bij de stichting, adviseren het RHZ-bestuur gevraagd en ongevraagd zodanig dat de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg aan patiënten in de avond-, nacht- en weekenden van hoogwaardige kwaliteit is en de 7 x 24 uur huisartsenzorg in de regio gewaarborgd blijft.

Commissies

Binnen de Stichting HMH zijn vier commissies actief, te weten de Kwaliteitscommissie, de commissie Nabespreking Klachten, de commissie Veilig Incident Melden en de Calamiteitencommissie waarin (oud-) huisartsen vertegenwoordigd zijn. Deze commissies hebben met regelmaat bijeenkomsten en verlenen een ondersteunende bijdrage aan het totale kwaliteitsbeleid van de stichting.

Personeelssamenstelling HAP

Leeftijdsopbouw team

De frontoffice medewerkers zijn doktersassistenten en teamleiders. De overige medewerkers vormen samen de backoffice.

Persooneelssamenstelling HAP

 

Ziekteverzuim personeel HAP

Ziekteverzuim Persooneelssamenstelling HAP

Het ziekteverzuim varieert en de fluctuatie door de jaren heen wordt veroorzaakt door langdurig verzuim.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK