samen zorgen
zit in ons dna

Inhoudsopgave

Organisatie icon Organisatie

terug naar Team

Triagediploma

De Stichting HMH is geaccrediteerd om doktersassistenten op te leiden en voor te dragen voor het diploma Triagist. Het diploma is vijf jaar geldig en in die periode moet de triagist aan landelijk gestelde voorwaarden voldoen om voor herdiplomering in aanmerking te komen. Alle doktersassistenten langer dan twee jaar in dienst, zijn in het bezit van het triagediploma. Na aanvang van het dienstverband en de inwerkperiode start iedere doktersassistent of student geneeskunde (vierde of vijfdejaars) met het tweejarige opleidingstraject voor het triagediploma. De kwaliteit van triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost en draagt bij aan veilige en zinnige zorg. De beoordeling van de triagegesprekken van alle assistenten is een jaarlijks terugkerend intensief gebeuren. De beoordeling wordt uitgevoerd door de twee teamleidsters en een medisch inhoudsdeskundige.

Team en ontwikkeling

De lering uit meldingen en conclusies uit behoeftepeilingen vormen in zijn algemeenheid de basis voor het scholingsaanbod. De organisatie draagt zorg voor voldoende afwisseling hierin. In het kader van voortdurende scholing en het behalen/behouden van het triagediploma door de doktersassistenten vindt (bij)scholing voor eenieder plaats. Chauffeurs volgen een eigen scholingsprogramma en ook huisartsen kunnen jaarlijks scholing krijgen, zoals de ABCDE-scholing en de training reanimatievaardigheden. Tevens zijn er tweemaal per jaar refereeravonden waaraan alle zorgprofessionals deel kunnen nemen.

Scholing HAP

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK