samen zorgen
zit in ons dna

Inhoudsopgave

Organisatie icon OrganisatieInhoudsopgave  

terug naar home

Visie

De Stichting HMH wil goede zorg bieden aan patiënten in de regio en faciliteert daarom huisartsen zodanig dat er kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en veilige spoedeisende huisartsenzorg geleverd wordt door de huisartsenpost. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Derhalve werken RvT en directie volgens de principes van de landelijk vastgestelde Governancecode Zorg. De SHMH geeft vanuit de intrinsieke motivatie van de professional invulling aan haar beleid. Samen met ketenpartners zorgt zij ervoor dat patiëntenzorg op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgverlener op veilige wijze plaatsvindt.

Verder lezen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK