samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Visie

Ambitie

Op diverse fronten knelt het in de zorg en dat is zorgwekkend. Binnen de acute zorg rinkelen al een tijd lang alarmbellen, worden knelpunten zichtbaar en kijkt men regionaal naar passende mogelijkheden om goede zorg te blijven bieden. De maatschappij legt steeds meer beslag op de (acute) zorg en stakeholders zowel binnen als buiten de organisatie roeren zich ieder op hun eigen wijze. Dit leidt tot kwetsbaarheid van de zorgorganisatie met alle gevolgen van dien. Het is een hele uitdaging om hierop adequaat, met steeds minder (financiële) middelen, in te spelen. 

Netwerken, netwerkorganisatie, het werkt nog maar net. Toch is het de toekomst om samen te zorgen voor goede, efficiënte en effectieve zorg in de regio. Samen zorgen is nodig in de hectiek van alle dag waar we te maken hebben met hoge werkdruk, toename van het aantal ouderen met bijbehorende problematiek, regelgeving en alle commotie daaromheen en met beperking van middelen en menskracht.

Het is onze ambitie om goede zorg te blijven bieden en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de acute huisartsenzorg.

Het is onze ambitie om het vertrouwen van de gebruikers, patiënten, in de huisartsenpost Maastricht en Heuvelland te behouden en te versterken.

Het is onze ambitie om de bevlogenheid en gepassioneerdheid van de betrokken (zorg)professionals te behouden en te versterken.

Het is onze ambitie om de huisartsenpost een herkenbaar onderdeel te laten zijn van de regionale huisartsenzorg en de het regionale netwerk van zorgaanbieders.

We gebruiken de slogan 'Samen zorgen zit ons DNA'  om daarmee onze andere richting aan te geven. De vraag 'Waarom?' zal steeds vaker gesteld moeten worden. Waarom doen we het zo, waarom niet anders, waarom niet samen? Ook de vraag 'Waar geloven we - samen - in?' moeten we vaker stellen. Pas dan kunnen we samen er voor zorgen dat de meest optimale zorg aan de patiënten in onze regio op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgverlener gegeven wordt.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK