samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Visie

Samen zorgen zit in ons DNA

Het jaarverslag 2016 bevat een twaalftal uitspraken die passen bij de wijze waarop de Stichting HMH haar visie wil vormgeven. In 2017 hebben we een visietraject doorlopen om de rol van de Stichting HMH binnen de regionale (acute) zorg toekomstbestendig te houden. Eind 2017 is deze aan alle betrokkenen van de Stichting HMH gepresenteerd.  Als metafoor voor het meerjarenbeleid 2018-2020 is de DNA-structuur gebruikt met als slogan: Samen Zorgen zit in ons DNA. De Stichting HMH wil hiermee laten zien dat voor het optimaliseren van zorgverlening de intrinsieke motivatie van de mens als (zorg)professional met zijn of haar bevlogenheid en gepassioneerdheid noodzakelijk is. Het zijn deze mensen die elke dag opnieuw er voor zorgen dat de best mogelijke zorg aan patiënten in onze regio wordt gegeven.  Klik hier voor de presentatie.

De komende jaren besteden we op diverse manieren aan een viertal thema’s aandacht. De vier thema's zijn werkdruk, overdracht, samenwerking en business intelligence. Projecten die hieruit voortvloeien, zoals het project Anders Werken, worden samen met de zorgprofessionals en zorgpartners uitgevoerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK