samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Werkdruk

U2-project

Naar aanleiding van de procentuele stijging van het aantal urgente zorgvragen (U1 en U2) de afgelopen jaren werd zowel op landelijk als regionaal niveau door huisartsen opgemerkt dat bij een deel van deze patiënten sprake is van over-triage. Om deze beleving te toetsen werd in 2016 een verkennend intern onderzoek gestart naar triage en U2 met als belangrijkste doel een onderbouwde indruk te krijgen van de U2 getrieerde contacten.

Aanpak

Vier hiervoor gekwalificeerde mensen beoordeelden onafhankelijk van elkaar tien verschillende ingangsklachten. Geconcludeerd werd dat alle tien contacten met verschillende ingangsklachten correct getrieerd waren, maar de diagnose van de huisarts bleek in 50% van de gevallen milder te zijn. Het onderzoek werd vervolgens uitgebreid met enkele vraagstellingen over mogelijke toename U2 op drukke tijdstippen en aan het einde van de dienst van doktersassistenten. Hieruit kwam naar voren dat de triage correct werd uitgevoerd; bij een enkel gesprek bleek sprake te zijn van over-triage.

Klik hier voor het volledige rapport

Aanbevelingen

Aanbevelingen uit het verkennende onderzoek:

Ga met de resultaten van het U2-onderzoek aan de slag om de samenwerking tussen huisartsen onderling, triagisten onderling en tussen triagisten en huisartsen op de werkvloer te optimaliseren. Dit heeft eind 2016 geresulteerd in het project Anders Werken.

Besteed aandacht aan het verbeteren van het geven van informatie en aan wederzijdse feedback.

Bied scholing aan voor de verschillende disciplines, bij voorkeur in de vorm van gezamenlijke trainingen van huisartsen en triagisten. Dit heeft geleid tot refereeravonden voor huisartsen en doktersassistenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK