samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Werkdruk

U4-project

Procentueel gezien zien we op de huisartsenpost een daling van het aantal hulpvragen met een relatief lage urgentie, ofwel U4. Binnen de huisartsenzorg geldt de regel dat een huisarts binnen 24 uur de hulpvraag beoordeeld moet hebben. Dat kan telefonisch, door middel van een consult of met een visite. De bestuursadviescommissie Huisartsenpost (BAC HAP) heeft het U4-project geagendeerd en de doelstelling is om na te gaan of dergelijke hulpvragen thuishoren op de huisartsenpost. Huisartsen hebben namelijk het gevoel dat niet alle U4-getrieerde zorg thuis hoort op de huisartsenpost. Dit beïnvloedt de werkdruk.

Aanpak

Begin 2019 is aan de hand van beschikbare managementinformatie een werkgroep aan de slag gegaan om de patiëntenpopulatie met een U4-urgentie te analyseren. In het najaar wordt de uitkomst van dit project verwacht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK