For students: please call us only in case of emergency. Otherwise go to your own general practitioner during office hours. You don’t have one? Find one here.

Werkwijze iconwerkwijze

Aan de telefoon

De triagist(e), een speciaal opgeleide doktersassistent(e) zal u vragen naar uw persoonlijke gegevens en de aard van uw klachten. Dit heet triage. Aan de hand van dit gesprek bepaalt de triagist(e) of

  • u een zelfzorgadvies krijgt,
  • u een consult via de telefoon krijgt,
  • u naar de huisartsenpost kunt komen voor een afspraak,
  • er een huisarts naar u thuis komt,
  • u wordt doorverwezen naar een andere acute-zorgverlener, zoals bijvoorbeeld een tandarts of een specialist in het ziekenhuis.

Consult op afstand

In sommige gevallen kunnen we zorg op afstand verlenen met tussenkomst van een huisarts. Dit vindt telefonisch plaats. Digitalisering van zorg maakt dit mogelijk. Denk aan het doorsturen van een foto door de patiënt, het beoordelen ervan door de huisarts en vervolgens het verkijgen van een behandeladvies. Het kan ook zijn dat u via beeldbellen contact heeft. Er hoeft niet altijd fysiek contact met de huisarts te zijn. Voor dit ‘consult op afstand’ wordt overigens hetzelfde tarief gehanteerd als voor een consult op de huisartsenpost.

Afspraak op de huisartsenpost

Indien u een afspraak hebt om naar de huisartsenpost te komen dan vragen wij u 

  • om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. U wordt geholpen in een behandelkamer of in een spreekkamer. Dit hangt af van de soort hulpvraag die u heeft. Voor beide kamers geldt een afzonderlijk spreekuur. Het kan zijn dat een patiënt die later is binnen gekomen eerder wordt behandeld en dat u moet wachten.
  • om mee te nemen: uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN, uw verzekeringspasje en een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

Het onderzoek

  • De dienstdoende huisarts onderzoekt u en zal u medisch advies geven en/of behandelen en/of doorverwijzen voor verder onderzoek.
  • In dit geval wordt u gevraagd om de uitslagen van de onderzoeken af te wachten. Aan de hand van de uitslagen zal de arts bepalen welke verdere behandelingen er nodig zijn.
  • Indien er medicijnen worden voorgeschreven kunt u die bij de dienstdoende apotheek gaan ophalen (zie ook onder Apotheek).

De huisarts komt bij u thuis voor een visite

Om de huisarts zo goed mogelijk te informeren tijdens een visite is het van belang dat een actueel overzicht van uw medicatie klaar ligt.

Na uw contact met de huisartsenpost

Er wordt een samenvatting van het contact of bezoek naar uw eigen huisarts gestuurd. Zo weet uw huisarts precies met welke hulpvraag u contact heeft gehad met de huisartsenpost en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Meer informatie hierover vindt u onder privacybeleid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK