Ładowanie

Stan zagrożenia życia? Zawsze dzwoń 112

Współpraca Envida

Od początku czerwca 2019 roku pracownicy Envida Wijkzorg, odpowiedzialni za ostrą opiekę nocną dla osób starszych, stacjonują w naszym Poczcie Pogotowości Ogólnej Praktyki Ogólnej. Dzięki połączeniu usług obu opiekunów pod jednym dachem w nocy możliwa jest szybka, wzajemna koordynacja, a osoby starsze w trudnej sytuacji otrzymają odpowiednią opiekę we właściwym miejscu.

Centrum telefoniczne Posterunku Ratunkowego Ogólnej Praktyki otrzymuje prośby o pomoc dla obu pracowników służby zdrowia. W razie potrzeby pracownicy Envida i Posterunku Ratunkowego Praktyki Ogólnej skonsultują się nawzajem w sprawie podejścia i rozpatrzenia wniosku o pomoc. Metoda ta zapewnia bardziej efektywne podejście opiekuńcze, zapobiega niepotrzebnej hospitalizacji i umożliwia wymianę wiedzy i umiejętności między obiema stronami. Jeśli sytuacja tego wymaga, pomoc można zwiększyć, a pacjenta można skierować do szpitala

.