Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Envida Samarbete

Från början av juni 2019 har anställda på Envida Wijkzorg, ansvarig för akut nattvård för äldre, varit stationerade på vår Allmänna akutpost. Genom att samla båda vårdgivarnas tjänster under ett tak under natten är en snabb och ömsesidig samordning möjlig och mer utsatta äldre får rätt vård på rätt plats.

Callcentret för General Practice Emergency Post tar emot förfrågningar om hjälp för båda vårdgivarna. Vid behov kommer anställda på Envida och Allmänna akutposten att samråda med varandra om tillvägagångssättet och hanteringen av begäran om hjälp. Denna metod ger en effektivare vårdstrategi, förhindrar onödig sjukhusvistelse och gör det möjligt att utbyta kunskap och färdigheter mellan båda parter. Om situationen kräver det kan assistansen skalas upp och patienten kan hänvisas till sjukhus

.