Loading

Livstruende situation? Ring altid 112

Envida Samarbejde

Fra begyndelsen af juni 2019 har medarbejdere i Envida Wijkzorg, der er ansvarlig for akut natpleje af ældre, været stationeret på vores almene akutpost. Ved at samle begge plejeudbyderes tjenester under ét tag i løbet af natten er hurtig og gensidig koordinering mulig, og mere sårbare ældre får den rette pleje på det rigtige sted.

Callcentret for General Practice Emergency Post modtager anmodninger om hjælp til begge sundhedsudbydere. Hvis det er nødvendigt, vil medarbejdere i Envida og General Practice Emergency Post rådføre sig med hinanden om tilgang og håndtering af anmodningen om hjælp. Denne metode giver en mere effektiv plejetilgang, forhindrer unødvendig indlæggelse og gør det muligt at udveksle viden og færdigheder mellem begge parter. Hvis situationen kræver det, kan hjælpen opskaleres, og patienten kan henvises til hospitalet

.