Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Visie en Ambitie

Visie

De Stichting HMH wil goede zorg bieden aan patiënten in de regio en faciliteert daarom huisartsen zodanig dat er kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en veilige spoedeisende huisartsenzorg geleverd wordt door de Huisartsen Spoedpost. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Derhalve werken RvT en directie volgens de principes van de landelijk vastgestelde Governancecode Zorg. De SHMH geeft vanuit de intrinsieke motivatie van de professional invulling aan haar beleid. Samen met ketenpartners zorgt zij ervoor dat patiëntenzorg op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgverlener op veilige wijze plaatsvindt.

Ambitie

Op diverse fronten knelt het in de zorg en dat is zorgwekkend. Binnen de acute zorg rinkelen al een tijd lang alarmbellen en worden knelpunten zichtbaar. De maatschappij legt steeds meer beslag op de (acute) zorg en stakeholders zowel binnen als buiten de organisatie roeren zich ieder op hun eigen wijze. Dit leidt tot kwetsbaarheid van de zorgorganisatie met alle gevolgen van dien. Het is een hele uitdaging om hierop adequaat in te spelen.

Het samenwerken in netwerken binnen de acute zorg is nodig om blijvend goede, efficiënte en effectieve zorg in de regio te realiseren en te behouden. Samen zorgen is nodig om de hectiek van alle dag aan te kunnen. Denk daarbij aan hoge werkdruk, toename van complexe problematiek bij kwetsbare mensen, veranderde regelgeving en beperking van middelen en menskracht. Vooral het werven en behouden van gemotiveerd zorgpersoneel in de regio behoeft samenspel; concurrentie hierbij werkt nadelig.

Het is onze ambitie om goede zorg te blijven bieden en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de acute huisartsenzorg.

Het is onze ambitie om het vertrouwen van de gebruikers, patiënten, in de Huisartsen Spoedpost Maastricht en Heuvelland te behouden en te versterken.

Het is onze ambitie om de bevlogenheid en gepassioneerdheid van de betrokken (zorg)professionals te behouden en te versterken.

Het is onze ambitie om de Huisartsen Spoedpost een herkenbaar onderdeel te laten zijn van de regionale huisartsenzorg en het regionale netwerk van zorgaanbieders.

We gebruiken de slogan ‘Samen zorgen zit ons DNA‘ om daarmee onze richting aan te geven. De vraag ‘Waarom?’ zal steeds vaker gesteld moeten worden. Waarom doen we het zo, waarom niet anders, waarom niet samen? Ook de vraag ‘Waar geloven we – samen – in?’ moeten we vaker stellen. Pas dan kunnen we samen er voor zorgen dat de meest optimale zorg aan de patiënten in onze regio op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste zorgverlener gegeven wordt.