Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Samenwerking Envida

Vanaf begin juni 2019 zijn medewerkers van Envida Wijkzorg, verantwoordelijk voor de acute nachtzorg voor ouderen, gestationeerd op onze Huisartsen Spoedpost. Door de diensten van beide zorgverleners in de nacht onder één dak samen te brengen is snelle, onderlinge afstemming mogelijk en zullen meer kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

In het callcenter van de Huisartsen Spoedpost komen hulpvragen voor beide zorgverleners binnen. Indien nodig hebben medewerkers van Envida en de Huisartsen Spoedpost onderling overleg over de aanpak en afhandeling van de hulpvraag. Deze werkwijze zorgt voor een meer efficiënte zorgaanpak, voorkomt onnodige opname in het ziekenhuis en maakt het uitwisselen van kennis en kunde tussen beide partijen mogelijk. Indien de situatie dat vereist kan de hulpverlening opgeschaald worden en kan de patiënt worden verwezen naar het ziekenhuis.