Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Vad händer med de uppgifter som samlas in för Nivel?

  • Vad händer med de uppgifter som samlas in för Nivel?

    Vår akutmottagning deltar i insamlingen av data för vetenskaplig forskning av det nederländska institutet för hälsovårdsforskning (Nivel). Nivel har en mycket strikt integritetspolicy och tar inte emot någon information från oss som direkt kan identifiera patienter. Patienter kan begära mer information från vår vårdgivare och registrera eventuella invändningar där. Mer information finns på Nivel Care Registrations First Line webbplats: www.nivelurile. nl/zorgregistraties och för integritetsskydd: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/privacyverklaring-nivel

  • Har läkarna tillgång till mina journaler?

    Detta är endast möjligt om du ger tillstånd att göra det av din egen läkare och ditt eget apotek. Be dem om ett samtyckeformulär och fyll i det så att läkaren i tjänst vid GP Emergency Post kan se dina uppgifter om det behövs.