Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Organisationsschema

Förklar
ing Direktören är anställd av HMH-stiftelsen. För övrig personal har stiftelsen ett uppdragsavtal med MUMC+.
Allmänläkare från Maastricht och Heuvelland-regionen är anslutna till HMH-stiftelsen på grundval av ett anslutningsavtal. För att transportera läkaren i tjänst använder stiftelsen förare från ett medicinskt transportföretag specialiserat på det medicinska området

.