Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Arbetsmetod

Först, ta reda på om du behöver gå till läkaren omedelbart med ditt klagomål

Det är viktigt att du endast ringer oss om ditt klagomål är brådskande. För att ta reda på det rekommenderar vi att du fyller i frågeformuläret ”Ska jag gå till läkaren” på vår hemsida. Inom 1 minut kan du själv bedöma om ditt klagomål är brådskande. Det är möjligt att ditt klagomål inte är brådskande och att du rekommenderas att ringa din egen läkare under kontorstid. I vissa fall får du råd om vad du kan göra själv för att minska dina symtom.

UPPMÄRKSAMHET! Förvara ditt ID med din BSN, ditt försäkringskort och en uppdaterad översikt över de läkemedel du använder varje gång du kontaktar GP Emergency Post

.

På telefonen

Triagisten, en specialutbildad medicinsk assistent, kommer att be dig om denna personliga information och arten av dina klagomål. Detta kallas triage. På grundval av denna konversation bestämmer triagisten

om:
  • du får råd om egenvård,
  • du får en konsultation via telefon,
  • du måste komma till GP Emergency Post för ett möte,
  • När en läkare kommer hem till dig
  • du kommer att hänvisas till en annan akutvårdsleverantör, till exempel en tandläkare eller en specialist på sjukhuset.

Du kan få en pre-triagist på linjen först. Denna anställd gör en snabb bedömning av allvaret i dina vårdbehov. Om du behöver hjälp snabbt kommer en triagist att ringa tillbaka dig omedelbart. Om hjälp inte är brådskande kommer du att ringas tillbaka vid ett senare tillfälle. På detta sätt förblir General Practice Emergency Station lättillgänglig och alla patienter har snabb kontakt med

en rådgivare.

Konsultera via telefon

I vissa fall kan vi tillhandahålla fjärrvård med ingripande av en allmänläkare. Detta sker via telefon. Digitalisering av vården gör detta möjligt. Till exempel skicka ett foto av patienten, bedöma det av läkaren och sedan få behandlingsråd. Det är också möjligt att du är i kontakt via videosamtal. Det behöver inte alltid vara fysisk kontakt med läkaren. Förresten debiteras denna ”fjärrkonsultation” till samma pris som för en konsultation på

allmänläkaren Emergency Post.

Konsultation på en GP Emergency Post

Om du har en tid att komma till GP Emergency Post ber vi dig att vara närvarande vid överenskommen tid. Du kommer att få hjälp i ett behandlingsrum eller ett läkarkontor. Detta beror på vilken typ av begäran om hjälp du har. Det finns en separat kontorstid för båda rummen. Det är möjligt att en patient som har kommit senare kommer att behandlas tidigare och du måste vänta.

Läkaren i tjänst kommer att undersöka dig och kommer att ge dig medicinsk rådgivning och/eller behandla och/eller hänvisa dig för vidare forskning. I det här fallet kommer du att bli ombedd att vänta på resultaten av undersökningarna. Baserat på resultaten kommer läkaren att avgöra vilka ytterligare behandlingar som behövs.

Om läkemedel ordineras kan du hämta dem på apoteket i tjänst (se även under Apotek).

Läkaren kommer till ditt hem för ett besök

För att ge läkaren bästa möjliga information under ett besök är det viktigt att en uppdaterad översikt över din medicinering är klar.

Efter din kontakt med GP Emergency Post

En sammanfattning av kontakten eller besöket skickas till din egen läkare. På så sätt vet din läkare exakt vilken begäran om hjälp du kontaktade GP Emergency Post och vilka åtgärder som har vidtagits som ett resultat. Mer information om detta finns under sekretesspolicy.