Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Vision och ambition

Vision

HMH-stiftelsen vill ge god vård till patienter i regionen och underlättar därför allmänläkare på ett sådant sätt att högkvalitativ, effektiv och säker allmän akutvård tillhandahålls av Allmänläkarens akutpost. God förvaltning och tillsyn är viktiga förutsättningar för god vård. Därför arbetar förvaltningsrådet och styrelsen i enlighet med principerna i den nationellt fastställda koden för hälso- och sjukvårdsstyrning. SHMH genomför sin policy baserad på den professionella inneboende motivation. Tillsammans med kedjepartners ser hon till att patientvården sker på rätt plats, vid rätt tidpunkt och av rätt vårdgivare på ett säkert sätt

.

Ambition

Hälso- och

sjukvården kämpar på olika fronter, och det är oroande. Inom akutvården har larmklockorna ringt och flaskhalsar blir synliga under en tid. Samhället utnyttjar alltmer (akut) vård och intressenter, både inom och utanför organisationen, rör sig var och en på sitt sätt. Detta leder till sjukvårdsorganisationens sårbarhet med alla konsekvenser det medför. Det är en utmaning att reagera på ett adekvat sätt på detta.

Att arbeta tillsammans i nätverk inom akutvården är nödvändigt för att permanent uppnå och upprätthålla god, effektiv och effektiv vård i regionen. Att ta hand om varandra är nödvändigt för att klara av vardagens liv och rörelse. Detta inkluderar en hög arbetsbelastning, en ökning av komplexa problem bland utsatta människor, ändrade regler och begränsning av resurser och arbetskraft. Att rekrytera och behålla motiverad vårdpersonal i regionen kräver särskilt lagarbete; konkurrensen är skadlig.

Vår ambition är att fortsätta att ge god vård och att svara adekvat på utveckling som påverkar akut allmänvård.

Vår ambition är att upprätthålla och stärka användarnas, patienternas, förtroende för Maastricht och Heuvelland General Practitioners Emergency Post.

Vår ambition är att upprätthålla och stärka entusiasmen och passionen hos de involverade (hälso- och sjukvården).

Vår ambition är att göra läkarmottagningen till en igenkännbar del av den regionala allmänvården och det regionala nätverket av vårdgivare.

Vi använder parollen ”Att ta hand tillsammans är vårt DNA” för att indikera vår riktning. Frågan ”Varför?” kommer att behöva frågas mer och mer ofta. Varför gör vi det så här, varför inte annorlunda, varför inte tillsammans? Också frågan ”Vad tror vi – tillsammans – på?” Vi behöver fråga oftare. Först då kan vi arbeta tillsammans för att säkerställa att den mest optimala vården ges till patienterna i vår region på rätt plats, vid rätt tidpunkt och av rätt vårdgivare.