Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Jag har slut på medicin. Kan jag få ett upprepat recept via GP Emergency Post?

Endast i brådskande fall är du berättigad till ett upprepat recept. Du kommer då aldrig att få mer receptbelagd medicin än nödvändigt förrän din egen läkares nästa kontorstid. Vissa läkemedel ges aldrig ut via allmänläkarens akutpost

.