Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

När kan läkaren köra med ett blinkande ljus och en siren?

Förarna till den vaktande läkaren kan använda blinkande lampor och sirener om det finns en nödresa i händelse av en livshotande situation. Detta innebär en resa där läkaren behöver komma till en patient så snart som möjligt. I princip, precis som för ambulanser, används en tid på 15 minuter

.