Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Vad händer med de uppgifter som samlas in för Nivel?

Vår akutmottagning deltar i insamlingen av data för vetenskaplig forskning av det nederländska institutet för hälsovårdsforskning (Nivel). Nivel har en mycket strikt integritetspolicy och tar inte emot någon information från oss som direkt kan identifiera patienter. Patienter kan begära mer information från vår vårdgivare och registrera eventuella invändningar där

.

Mer information finns på Nivel Care Registrations First Line webbplats: www.nivelurile. nl/zorgregistraties och för integritetsskydd: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/privacyverklaring-nivel