Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Vet läkaren på GP Emergency Post vilka läkemedel jag tar?

Nej, det är därför det är viktigt att du tar med dig en uppdaterad översikt över de läkemedel du tar. Denna översikt kan erhållas på ditt eget apotek.