Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Varför spelas telefonsamtal in?

  • Spelar GP Emergency Post in telefonsamtal och är detta tillåtet?

    Ja. Alla samtal som görs av personer som ringer läkare spelas in automatiskt och lagras i en säker miljö i 1 år i enlighet med lagdirektivet. Samtalen spelas in från det ögonblick som läkaren tar upp telefonen tills anslutningen till läkarens assistent eller läkare är frånkopplad. Denna inspelning är föremål för ett antal strikta regler, både juridiskt och internt på General Practice Emergency Post. Till exempel rapporterades inspelningen av konversationerna till dataskyddsnämnden. Det finns strikta regler på General Practice Emergency Post för att höra samtal igen. Dessa har registrerats […]