Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Hur kommer det sig att jag fortfarande får en faktura även om jag inte har gått till det schemalagda mötet?