Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Finns det tidsgränser inom vilka den besökande läkaren måste vara med en patient?

Det beror på hur patientens tillstånd bedöms. Om det finns en verklig nödrapport – till exempel är patientens liv i fara eller en sådan situation kan uppstå – är regeln att expertmedicinsk hjälp måste vara tillgänglig inom 15 minuter. Detta kan vara läkaren som är i tjänst vid allmänpraktisernas akutpost eller en ambulans. Om patientens tillstånd är mindre allvarligt kommer läkaren i tjänst att försöka komma till patienten så snart som möjligt. Naturligtvis innebär nödsituationer mindre brådskande besök. Precis som med din egen läkare.