Loading

Livshotande situation? Ring alltid 112

Har läkarna tillgång till mina journaler?

Detta är endast möjligt om du ger tillstånd att göra det av din egen läkare och ditt eget apotek. Be dem om ett samtyckeformulär och fyll i det så att läkaren i tjänst vid GP Emergency Post kan se dina uppgifter

om det behövs.